وارونا مودرا (مودرای آب)

وارونا مودرا که به مودرای آب شناخته می شود به تعادل حجم آب بدن و جلوگیری از کلیه بیماری ‌هایی که در اثر کمبود آب بدن کمک می کند. برای مشاهده تاثیر مودراها در بدن خود، شما باید مدت زمانی به طور دائم از آنها استفاده کنید. . انجام مودرا را در برنامه روزانه خود قرار دهید. برای آشنایی با این مودرای پرکاربرد و شگفت انگیز این مقاله را حتما بخوانید: ... بیشتر بخوانید