مودرا چیست؟

مودرا یک ژست یا ژست نمادین یا آیینی در آیین هندو، جین و بودیسم است. هر مودرایی یک حالت مقدس است و نباید فقط یک ژست سودمند در نظر گرفته شود. در حالی که برخی از مودراها کل بدن را درگیر می کنند، اکثر آنها با دست و انگشتان انجام می شوند. مودراها انواع مختلف دارد و هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. در این سری مقالات درباره مودراهای مختلف صحبت می کنیم: ... بیشتر بخوانید