آسانای هاستا اوتاناسانا

در بسیاری از تمرینات یوگا و سیکل هایی چون سلام بر خورشید حرکت کشش دست یا هاستا اوتاناسانا استفاده می شود. پس لازم است که پرتوجویان هنگام تمرین با آگاهی به انجام این حرکت بپردازند. یاما یوگا در ادامه مقاله به معرفی این آسانا می پردازد: ... بیشتر بخوانید

معرفی آساناها

مرحله سوم آشتانگا یوگا یعنی آسانا می باشد. از نظر جسمی، آسانا ابزاری است برای رسیدن به تعادل، قدرت سالم، هماهنگی، وسعت دادن به دامنه حرکات و چالاکی اعضاء بدن. در این سری از مقالات یاما یوگا به معرفی آساناها می پردازیم. برای همه کسانی که به طور حرفه ای و پیشرفته یوگا کار می کنند لازم است نام دقیق و نحوه اجرای صحیح آساناها را یاد بگیرند: ... بیشتر بخوانید