مانترای سو هام

اجرای تکنیک مانترای سو هام سبب می‌شود تا طبیعت الهی درونی‌تان تحقق یابد. با طبیعت واقعی احساس یگانگی داشته باشید. هم ‌چنین در کاهش استرس، آرامش، صلح و آسودگی خاطر بسیار مفید است و در نهایت شادی و خوشبختی خود به خودی را به ارمغان می‌آورد. اجرای تکنیک مانترای سو‌هام فایده‌ های ثانویه دیگری هم دارد و به بهبود شفا بخشی به خود و ایجاد تمرکز فکری و ذهنی کمک فراوانی می‌کند. در ادامه مقاله یاما یوگا درباره این مانترا بیشتر بخوانید: ... بیشتر بخوانید

تنفس اوجایی

وجایی به عنوان تنفس صدای اقیانوس شناخته می شود. شما می توانید این تکنیک را به تنهایی یا در حین انجام آساناها، انجام دهید. تنفس اوجایی یا تنفس صدا دار به آرام کردن شما، تمرکز ذهن و تعادل سیستم اعصاب سمپاتیک ، پاراسمپاتیک کمک می کند و تمرین آن برای تقویت و متعادل سازی آگنی در سیستم گوارشی مناسب است. در این مقاله آموزش تکنیک تنفس اوجایی را توضیح داده ایم: ... بیشتر بخوانید